Facebook

Sözlük

self-sufficiency

noun

Türkçe'si öz yeterlilik
Tür noun