Facebook

Sözlük

self-sufficiency

noun

Türkçe'siöz yeterlilik
Türnoun

Alternatif öneriler:

self-sufficientself-supporting