Facebook

Sözlük

sell

verb

Türkçe'sisatmak
Türverb
Örnek Cümle
In order to make room for the newly-bought armchairs, they decided to sell a few items to the junk shop.
Yeni alınan koltuklara yer açmak için birkaç parça eşyayı eskiciye satmaya karar verdiler.