Facebook

Sözlük

sense

verb

Türkçe'si hissetmek, sezmek
Tür verb

noun

Türkçe'si duyu; anlam
Tür noun
Örnek Cümle
Language is a shorthand for the sense of belonging together, of sharing the same memories, the same historical experience, the same cultural heritage.
Dil, birbirine ait olma duygusunun, aynı anıları, aynı tarihsel deneyimi, aynı kültür mirasını bölüşmenin kısa bir yoludur.