Facebook

Sözlük

sense

verb

Türkçe'si hissetmek, sezmek
Tür verb
Örnek Cümle
The form which a building takes depends upon the function for which it is to be used, the architect’s aesthetic sense and the structural method adopted.
Bir binanın aldığı biçim, hangi işlev için kullanılacağına, mimarın estetik anlayışına ve benimsenen yapı yöntemine bağlıdır.

noun

Türkçe'si duyu; anlam
Tür noun
Örnek Cümle
The form which a building takes depends upon the function for which it is to be used, the architect’s aesthetic sense and the structural method adopted.
Bir binanın aldığı biçim, hangi işlev için kullanılacağına, mimarın estetik anlayışına ve benimsenen yapı yöntemine bağlıdır.