Facebook

Sözlük

sense

verb

Türkçe'sihissetmek, sezmek
Türverb
Örnek Cümle
Yoga improves blood circulation, increases a sense of well being and reduces anxiety.
Yoga kan dolaşımını iyileştirir, mutluluğu arttırır ve kaygıyı azaltır.

noun

Türkçe'siduyu; anlam
Türnoun
Örnek Cümle
Language is a shorthand for the sense of belonging together, of sharing the same memories, the same historical experience, the same cultural heritage.
Dil, birbirine ait olma duygusunun, aynı anıları, aynı tarihsel deneyimi, aynı kültür mirasını bölüşmenin kısa bir yoludur.