Facebook

Sözlük

sensibly

adverb

Türkçe'simantıklı bir şekilde
Türadverb

Alternatif öneriler:

sensibilitysensible