Facebook

Sözlük

sensitive

adjective

Türkçe'si hassas,duyarlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Within the frontier of his own country the citizen is generally very sensitive to the prestige of the written form.
Resmi dillerin yazılı bir biçimi vardır ve bu, çoğu kez, tüm ayrıntılarıyla saptanmıştır.