Facebook

Sözlük

separate

adjective

Türkçe'si ayrı,ayrılmış
Tür adjective
Örnek Cümle
Usually messages from all these senses are combined but it is possible to separate them and to map the areas of the skin that respond most strongly to each sense.
Çoğu zaman bu dört duyudan gelen iletiler birleştirilir fakat bunların ayrılması ve cildin her bir duyuya en güçlü biçimde tepki gösteren alanlarının saptanması olanaklıdır.

verb

Türkçe'si ayırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Each system has a separate function, but some work together.
Her sistemin ayrı bir işlevi vardır ancak kimileri birlikte çalışır.