Facebook

Sözlük

separate

adjective

Türkçe'si ayrı,ayrılmış
Tür adjective
Örnek Cümle
In both analysis and synthesis it is often necessary to separate solids from liquids.
Hem analiz hem de sentezde çoğu zaman katıları sıvılardan ayırmak gerekir.

verb

Türkçe'si ayırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The translation of these sentences is on a separate page.
Bu tümcelerin çevirisi ayrı bir sayfadadır.