Facebook

Sözlük

separate

adjective

Türkçe'siayrı,ayrılmış
Türadjective
Örnek Cümle
In the last century, much attention was given to the language of literature and the question of whether there was in fact a separate literary language.
Geçen yüzyılda, edebiyat diline ve gerçekte ayrı biredebî dil olup olmadığı sorusuna çok ilgigösterilmiştir.

verb

Türkçe'siayırmak
Türverb
Örnek Cümle
Usually messages from all these senses are combined but it is possible to separate them and to map the areas of the skin that respond most strongly to each sense.
Çoğu zaman bu dört duyudan gelen iletiler birleştirilir fakat bunların ayrılması ve cildin her bir duyuya en güçlü biçimde tepki gösteren alanlarının saptanması olanaklıdır.

Alternatif öneriler:

separatedseparatelyseparateness