Facebook

Sözlük

separate

adjective

Türkçe'siayrı,ayrılmış
Türadjective
Örnek Cümle
The human body is a highly complex system made up of separate organs and tissues, each performing a function essential to maintain life.
İnsan vücudu, her biri, yaşamı sürdürmek için gerekli olan bir işlevi yerine getiren ayrı ayrı organ ve dokulardan oluşmuş son derece karmaşık bir sistemdir.

verb

Türkçe'siayırmak
Türverb
Örnek Cümle
Each system has a separate function, but some work together.
Her sistemin ayrı bir işlevi vardır ancak kimileri birlikte çalışır.

Alternatif öneriler:

separatedseparatelyseparateness