Facebook

Sözlük

series

noun

Türkçe'si dizi,seri
Tür noun
Örnek Cümle
Nucleic acids were first isolated from white blood corpuscles and fish sperm by the Swiss biochemist Miescher in a remarkable series of investigations which began in 1869.
Nükleik asitler, ilk kez, 1869'da başlayan dikkate değer bir dizi araştırmada, İsviçreli biyokimyacı Miescher tarafından akyuvarlardan ve balık sperminden izole edilmiştir.

Alternatif öneriler:

a series ofin series