Facebook

Sözlük

serious

adjective

Türkçe'si ciddi, ağırbaşlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Obesity is becoming a serious problem making millions of people face the same each day all over the world.
Obezite, dünya üzerinde milyonlarca insanı her gün benzer şeyle yüzleştiren ciddi bir sorun olmaktadır.