Facebook

Sözlük

serious

adjective

Türkçe'si ciddi, ağırbaşlı
Tür adjective