Facebook

Sözlük

seriously

adverb

Türkçe'si ciddi derecede
Tür adverb
Örnek Cümle
The bomb not only wrecked the hotel but also seriously damaged the houses opposite.
Bomba sadece oteli harabeye çevirmekle kalmadı, karşısındaki binalarda da ciddi hasar meydana getirdi.

Alternatif öneriler:

non-seriousserious