Facebook

Sözlük

service

noun

Türkçe'si hizmet
Tür noun
Örnek Cümle
Most items of expenditure that ofter the community a new and expanded service are desirable, but their cost must be balanced against other claims on the public revenue and against the resources of government, it is much easier to make ends meet if expenditures and revenues are planned in a considerable time in advance.
Topluma yeni ve genişlemiş hizmet sunan harcama kalemlerinin çoğu istenen şeylerdir ancak bunların bedeli kamu gelirlerindeki öteki belirlemelerle ve hükümet kaynaklarıyla dengelenmelidir.