Facebook

Sözlük

set up

phrasal verb

Türkçe'si kurmak,düzenlemek,hazırlamak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Many international organizations have been invited to contribute generously to the fund set up to fight famine in Africa.
Pek çok uluslararası kuruluş, Afrika’daki açlıkla savaşmak için oluşturulan fona bol miktarda katkıda bulunmaya çağrılmıştır