Facebook

Sözlük

set

verb

Türkçe'si kurmak, ayarlamak; belirlemek
Tür verb
Örnek Cümle
Whenever governments use globalization to deny responsibility, democracy suffers another blow and prospects for growth in the developing countries are set back a little further.
Ne zaman ki hükümetler sorumluluktan kaçınmak için küreselleşmeyi kullanır, demokrasi bir darbe daha alır ve kalkınmakta olan ülkelerdeki büyüme ümitleri biraz daha geriye atılır.

noun

Türkçe'si set,takım,sahne
Tür noun
Örnek Cümle
From the 1960s onwards, there has been an increasing interest in the West in books written by and about women, and several publishing firms have been set up to meet this interest.
1960’lardan itibaren Batı’da, kadınlar tarafından ve kadınlar hakkında yazılan kitaplara giderek artan bir ilgi olmuş ve bu ilgiyi karşılamak için birçok yayın şirketi kurulmuştur.