Facebook

Sözlük

settle down

phrasal verb

Türkçe'si yerleşmek; sakinleşmek, durulmak
Tür phrasal verb