Facebook

Sözlük

settlement

noun

Türkçe'siyerleşim
Türnoun
Örnek Cümle
Since ancient times, geographic as well as economic factors have played an important role in determining the place of settlement for humans.
Eski çağlardan beri ekonomik etkenlerin yanısıra coğrafi etkenler insanlar için yerleşim yerlerine karar vermede önemli bir rol oynamıştır.