Facebook

Sözlük

several

quantifier

Türkçe'si birkaç
Tür quantifier
Örnek Cümle
There were several reasons for changing the programme.
Programı değiştirmenin birkaç sebebi vardı.