Facebook

Sözlük

several

adjective

Türkçe'sibirkaç
Türadjective
Örnek Cümle
Costa Rica, where several intellectuals have been leaders in the advancement of education, is of the most progressive Central American countries.
Bazı aydınların eğitimin ilerlemesine önderlik ettiği Costa Rica, en gelişmiş Orta Amerika ülkelerinden biridir.

pronoun

Türkçe'sibirkaç
Türpronoun
Örnek Cümle
After several eventful meetings, the workers, dissatisfied with their pay, decided to go on strike.
Birkaç olaylı toplantıdan sonra, ücretlerinden memnun olmayan işçiler greve gitmeye karar verdiler.