Facebook

Sözlük

several

quantifier

Türkçe'si birkaç
Tür quantifier
Örnek Cümle
Certain species of bees and ants exist as coloniesmade up of several different individuals, eachadapted for some particular function.
Arıların ve karıncaların bazı türleri, her biri belli bir işleve uyum sağlamış birtakım değişik bireylerden oluşan koloniler halinde varlıklarını sürdürür.