Facebook

Sözlük

several

quantifier

Türkçe'sibirkaç
Türquantifier
Örnek Cümle
A number of vaccines have been developed for influenza, which is caused by several different strains of virus.
Kızamık ve boğmaca aşıları çok etkili olmaktadır.