Facebook

Sözlük

several

quantifier

Türkçe'si birkaç
Tür quantifier
Örnek Cümle
In addition, colon cancer and ovarian cancer have also been listed among the several vitamin D deficiency symptoms.
Ek olarak, kolon kanseri ve yumurtalık kanseri birkaç D vitamini eksikliği belirtileri arasında listelenmiştir.