Facebook

Sözlük

several

quantifier

Türkçe'si birkaç
Tür quantifier
Örnek Cümle
This difficulty can be avoided in several ways.
Bu güçlükten, birkaç biçimde okaçınılabilir.