Facebook

Sözlük

severe

adjective

Türkçe'si ağır,ciddi,sert
Tür adjective
Örnek Cümle
Climate change may be the most severe environmental challenge of this century.
İklim değişikliği, bu yüzyılın en ciddi çevresel zorluk olabilir.