Facebook

Sözlük

severely

adverb

Türkçe'sişiddetli derecede
Türadverb
Örnek Cümle
Africa‘s agricultural productivity has been severely affected by disease.
Afrika’nın tarımsal verimliliği hastalık tarafından ciddi bir şekilde etkilenmiş durumda.

Alternatif öneriler:

perseveresevere