Facebook

Sözlük

shape

verb

Türkçe'sişekillendirmek
Türverb
Örnek Cümle
Solids have a definite volume and shape, liquids have a definite volume but no shape; the latter take on the shape of the container in which they rest.
Katıların belli bir hacim ve biçimi vardır, sıvıların belli bir hacmi vardır ama belli biçimleri yoktur; bu sonuncular, içinde bulundukları kabın biçimini alırlar.

noun

Türkçe'sişekil,biçim
Türnoun
Örnek Cümle
Solids have a definite volume and shape, liquids have a definite volume but no shape; the latter take on the shape of the container in which they rest.
Katıların belli bir hacim ve biçimi vardır, sıvıların belli bir hacmi vardır ama belli biçimleri yoktur; bu sonuncular, içinde bulundukları kabın biçimini alırlar.

Alternatif öneriler:

misshapenreshapeshape upshaped