Facebook

Sözlük

shape

verb

Türkçe'si şekillendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Gases have no definite shape or volume.
Gazların belirli biçim ya da hacimleri yoktur.

noun

Türkçe'si şekil,biçim
Tür noun
Örnek Cümle
According to one theory, the first epics took shape from the scattered work of various unknown poets, and through accretion these early EPISODES were gradually molded into a unified whole and an ordered sequence.
Bir kurama göre ilk destanlar bilinmeyen çeşitli ozanların dağınık yapıtlarından oluşmuştur ve birikim yoluyla bu ilk öyküler giderek tek bir bütün ve sıralı bir düzen biçimine getirilmiştir.