Facebook

Sözlük

she

pronoun

Türkçe'si o
Tür pronoun
Örnek Cümle
She couldn't have visited you because she was on duty.
Seni ziyaret edemezdi çünkü görevdeydi.