Facebook

Sözlük

shopping

noun

Türkçe'si alışveriş
Tür noun
Örnek Cümle
It is estimated that more than three-fourths of the population in big cities visits a shopping centre at least once a month.
Büyük şehirlerde nüfusun dörtte üçünden fazlasının ayda en az bir kez bir alışveriş merkezine gittiği tahmin edilmektedir.

Alternatif öneriler:

junk shopshop