Facebook

Sözlük

short

adjective

Türkçe'si kısa,az
Tür adjective
Örnek Cümle
Losses of biodiversity may have small impacts on an ecosystem in the short term.
Biyoçeşitlilik kayıpları, kısa vadede bir ekosistem üzerinde küçük etkisi olabilir.