Facebook

Sözlük

shortage

noun

Türkçe'si kıtlık
Tür noun
Örnek Cümle
Due to the shortage of some essential raw materials, the factory had to reduce its production by half.
Bazı temel ham maddelerdeki sıkıntı yüzünden fabrika üretimini yarıya indirmek zorunda kaldı.