Facebook

Sözlük

should

modal

Türkçe'si -meli/malı
Tür modal
Örnek Cümle
You should have used the money for paying your debts intend of for a new car.
Yeni bir araba yerine parayı borcunuzu ödemek için kullanmalıydınız.