Facebook

Sözlük

should

modal

Türkçe'si-meli/malı
Türmodal
Örnek Cümle
An eye examination should be done every three or four months.
Göz muayenesi her üç ya da dört ayda bir yapılmalıdır.

Alternatif öneriler:

a shoulder to cry onshoulder