Facebook

Sözlük

should

modal

Türkçe'si -meli/malı
Tür modal
Örnek Cümle
Some people are of the opinion that privatization should be first implemented in the areas which area big burden on the budget.
Bazıları, özelleştirmenin öncelikle bütçeye büyük bir yük olan alanlarda uygulanması gerektiği görüşündedir.