Facebook

Sözlük

shoulder

noun

Türkçe'si omuz
Tür noun
Örnek Cümle
The prime symptom of frozen shoulder is stiffness of joint which restricts simple movements.
Donmuş omuzun birincil belirtisi basit hareketleri kısıtlayan eklemlerin tutulmasıdır.