Facebook

Sözlük

shoulder

noun

Türkçe'siomuz
Türnoun
Örnek Cümle
The prime symptom of frozen shoulder is stiffness of joint which restricts simple movements.
Donmuş omuzun birincil belirtisi basit hareketleri kısıtlayan eklemlerin tutulmasıdır.

Alternatif öneriler:

a shoulder to cry onshould