Facebook

Sözlük

shunned

adjective

Türkçe'sisakınılan
Türadjective
Örnek Cümle
Throughout the ages, leprosy has been the most dreaded disease and its victims the most shunned people.
Asırlar boyunca cüzam en çok korkulan hastalık, kurbanları ise en çok sakınılan insanlar olmuştur.