Facebook

Sözlük

side

noun

Türkçe'siyan,taraf,kenar
Türnoun
Örnek Cümle
It's a well known fact that one of the most common cancer treatments, chemotherapy, features numerous side effects.
En yaygın kanser tedavilerinden biri olan kemoterapinin sayısız yan etkileri taşıdığı çok iyi bilinen bir gerçektir.