Facebook

Sözlük

side

noun

Türkçe'si yan,taraf,kenar
Tür noun
Örnek Cümle
The condition of children in north side of the city was deplorable;for this reason, necessary steps were taken immediately to tackle the issue.
Şehrin kuzey tarafındaki çocukların durumu içler acısı, bu yüzden sorunu ele almak için hemen gerekli adımlar atıldı.