Facebook

Sözlük

side

noun

Türkçe'siyan,taraf,kenar
Türnoun
Örnek Cümle
The answers must be written on one side of the paper only.
Cevapların sadece kağıtların bir yüzüne yazılması gerekir.