Facebook

Sözlük

side

noun

Türkçe'si yan,taraf,kenar
Tür noun
Örnek Cümle
Normally harmless foods might cause numerous side effects in a pregnant woman.
Normalde zararsız olan gıdalar, hamile bir kadında birçok yan etkiye sebep olabilir.