Facebook

Sözlük

sighted

adjective

Türkçe'sigörebilen
Türadjective
Örnek Cümle
Signs are notices which are too small for partially sighted people to see.
İşaretler, az görebilen kişilerin göremeyecekleri kadar küçük uyanlardır.