Facebook

Sözlük

sighted

adjective

Türkçe'si görebilen
Tür adjective
Örnek Cümle
Signs are notices which are too small for partially sighted people to see.
İşaretler, az görebilen kişilerin göremeyecekleri kadar küçük uyanlardır.

Alternatif öneriler:

far-sightedshort-sighted