Facebook

Sözlük

sign

verb

Türkçe'siimzalamak
Türverb
Örnek Cümle
Ozan is convinced that there is gold in these hills but we have searched for six months and haven’t seen a sign of it.
Ozan bu tepelerde altın okluğundan emin, ama altı aydır arıyoruz, henüz (altının) izine rastlamış değiliz.

noun

Türkçe'siişaret
Türnoun
Örnek Cümle
We had been waiting for more than an hour but there was still no sign of a bus.
Bir saatten fazladır bekliyorduk ama hâlâ otobüsten eser yoktu.