Facebook

Sözlük

significantly

adverb

Türkçe'si önemli derecede
Tür adverb
Örnek Cümle
Living standards are rising significantly in most European countries.
Yaşam standartları Avrupa ülkelerinin çoğunda önemli ölçüde yükselmektedir.