Facebook

Sözlük

silent

adjective

Türkçe'sisessiz,sakin
Türadjective
Örnek Cümle
a distinction between two different movements in silent film.
sessiz filmde iki farklı akımın arasında bir fark.

Alternatif öneriler:

silencesilently