Facebook

Sözlük

similar

adjective

Türkçe'sibenzer
Türadjective
Örnek Cümle
Some symptoms of kidney stones are very similar to the symptoms of a urinary tract infection, especially in women.
Böbrek taşlarının bazı belirtileri özellikle kadınlarda idrar yollarının belirtileriyle benzerdir.