Facebook

Sözlük

similarly

connector

Türkçe'sibenzer şekilde
Türconnector