Facebook

Sözlük

simple

adjective

Türkçe'si basit,yalın
Tür adjective
Örnek Cümle
The prime symptom of frozen shoulder is stiffness of joint which restricts simple movements.
Donmuş omuzun birincil belirtisi basit hareketleri kısıtlayan eklemlerin tutulmasıdır.