Facebook

Sözlük

since

preposition

Türkçe'si -den beri
Tür preposition
Örnek Cümle
Oriented to the Western world, Turkey has undergone rapid industrialisation since the 1950s.
Batı dünyasına yönelmiş olan Türkiye, 1950’lerden bu yana hızlı bir sanayileşme yaşamaktadır.

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü; -den beri, -den bu yana
Tür connector
Örnek Cümle
The budget President Bush submitted to Congress included the biggest rise in military spending since 1982.
Başkan Bush'un Kongre'ye sunmuş olduğu bütçe, 1982'den bu yana askeri harcamalarda en yüksek artışı içeriyordu.

Alternatif öneriler:

ever sincesince then