Facebook

Sözlük

since

preposition

Türkçe'si -den beri
Tür preposition
Örnek Cümle
The budget President Bush submitted to Congress included the biggest rise in military spending since 1982.
Başkan Bush'un Kongre'ye sunmuş olduğu bütçe, 1982'den bu yana askeri harcamalarda en yüksek artışı içeriyordu.

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü; -den beri, -den bu yana
Tür connector
Örnek Cümle
Records kept since the nineteenth century clearly show that the amount of carbon dioxide in the atmosphere has increased dramatically.
On dokuzuncu yüzyıldan beri tutulan kayıtlar, atmosferdeki karbondioksit miktarının çarpıcı bir şekilde arttığını açıkça göstermektedir.

Alternatif öneriler:

ever sincesince then