Facebook

Sözlük

since

preposition

Türkçe'si -den beri
Tür preposition
Örnek Cümle
Humans have been studying the flight of birds since ancient times and trying to imitate it.
İnsanlar çok eski zamanlardan beri kuşların uçuşunu incelemekte ve onları taklit etmeye çalışmaktadır.

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü; -den beri, -den bu yana
Tür connector
Örnek Cümle
It is apparent from historical documents that artesian wells were known in ancient Egypt and China and that they have existed in the Sahara since earliest times.
Artezyen kuyularının eski Mısır’da ve Çin’de bilindiği ve Büyük Sahra’da en eski çağlardan beri var olduğu, tarihi belgelerden anlaşılmaktadır.

Alternatif öneriler:

ever sincesince then