Facebook

Sözlük

since

preposition

Türkçe'si-den beri
Türpreposition
Örnek Cümle
It has been snowing since I came here.
Buraya geldiğimden beri kar yağıyor.

conjunction

Türkçe'si-dığı için, çünkü; -den beri, -den bu yana
Türconjunction
Örnek Cümle
Nothing has been heard from him since he left.
Ayrıldığından beri ondan hiçbir haber alınmadı.