Facebook

Sözlük

since

preposition

Türkçe'si -den beri
Tür preposition
Örnek Cümle
Spain’s King, Juan Carlos, speaks fluent Porteguese, since he grew up in Portugal, where his father lived in exile.
İspanya Kralı Juan Carlos, babasının sürgün yaşadığı Portekiz’de büyümüş olduğu için akıcı Portekizce konuşur.

conjunction

Türkçe'si -dığı için, çünkü; -den beri, -den bu yana
Tür conjunction
Örnek Cümle
It is apparent from historical documents that artesian wells were known in ancient Egypt and China and that they have existed in the Sahara since earliest times.
Artezyen kuyularının eski Mısır’da ve Çin’de bilindiği ve Büyük Sahra’da en eski çağlardan beri var olduğu, tarihi belgelerden anlaşılmaktadır.

Alternatif öneriler:

ever sincesince then