Facebook

Sözlük

since

preposition

Türkçe'si -den beri
Tür preposition
Örnek Cümle
King Abdullah of Saudi Arabia’s trip to China was the first by a Saudi king since the diplomatic relations were established in 1990 between the two countries.
Suudi Arabistan kralı Abdullah’ın Çin’e seyahati, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 1990’da kurulmasından beri, bir Suudi kral tarafından yapılan ilk seyahatti.

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü; -den beri, -den bu yana
Tür connector
Örnek Cümle
The progress the country has made in reducing air and water pollution since 1970 is indisputable.
1970'ten bu yana ülkenin hava ve su kirlenmesini azaltmakta kaydettiği ilerleme tartışılmaz.

Alternatif öneriler:

ever sincesince then