Facebook

Sözlük

sincere

adjective

Türkçe'sisamimi,içten
Türadjective

Alternatif öneriler:

insinceresincerely