Facebook

Sözlük

sincerity

noun

Türkçe'siiçtenlik
Türnoun
Örnek Cümle
What makes this one the most preferred restaurant in this area is certainly the sincerity of its staff.
Burayı bu çevrenin en çok tercih edilen restoranı yapan kesinlikle personelinin içtenliğidir.

Alternatif öneriler:

insinceresinceresincerely