Facebook

Sözlük

single

adjective

Türkçe'si tek; bekâr
Tür adjective
Örnek Cümle
Inventions of modern science are no longer the creations of a single person, as they were in the past.
Çağdaş bilimin buluşları, artık, geçmişte olduğu gibi tek bir kişinin yaratıları değildir.