Facebook

Sözlük

site

noun

Türkçe'si yer,alan
Tür noun
Örnek Cümle
The site of Troy was first discovered in 1870 by the German archeologist Heinrich Schliemann and later excavations have distinguished nine strata of settlements.
Truva’nın yeri, ilk kez 1870’te bir Alman arkeologolan Heinrich Schliemann tarafından bulunmuş ve daha sonraki kazılar dokuz yerleşim katmanını belirlemiştir