Facebook

Sözlük

situation

noun

Türkçe'si durum
Tür noun
Örnek Cümle
Obesity is a serious medical situation associated with a wide range of life threatening conditions.
Obezite şartları tehdit eden yaşamın çeşitliliği ile ilgili ciddi bir tıbbi durumdur.