Facebook

Sözlük

situation

noun

Türkçe'si durum
Tür noun
Örnek Cümle
Have you seen much improvement in the housing situation during the past decade?
Son on yılda konut durumunda fazla gelişme gözlediniz mi?