Facebook

Sözlük

situation

noun

Türkçe'sidurum
Türnoun
Örnek Cümle
Since the economic situation is improving, many international companies have increased the scope of their investments in the country.
Ekonomik durum düzelmekte olduğundan, uluslararası pek çok şirket ülkeleri yatırımlarının kapsamını genişletmiştir.