Facebook

Sözlük

situation

noun

Türkçe'si durum
Tür noun
Örnek Cümle
The Security Council has been urgently called for a meeting to discuss the new measures needed for the improvement of the situation in the Gulf.
Güvenlik Konseyi, körfezdeki durumun düzeltilmesi için gerekli yeni önlemleri tartışmak üzere acilen toplantıya çağrıldı.