Facebook

Sözlük

six

noun

Türkçe'si altı
Tür noun
Örnek Cümle
Over six million trees were uprooted when Tanzania'sOl Doinyo Lengai volcano erupted in 1960.
1960'ta Tanzanya'nın Ol Doinyo Lengai yanardağı patladığında, altı milyonun üzerinde ağaç köklerinden söküldü.