Facebook

Sözlük

sixteen

noun

Türkçe'sion altı
Türnoun
Örnek Cümle
He will be sixteen years old next month.
Önümüzdeki ay on altı yaşında olacak.