Facebook

Sözlük

sixteenth

adjective

Türkçe'si on altıncı
Tür adjective
Örnek Cümle
From the late sixteenth century onwards, humanism began to be perceived as a system of education, based on the classical tradition.
On altıncı yüzyılın sonlarından itibaren, hümanizm, klasik geleneğe dayalı bir eğitim sistemi olarak görülmeye başladı.

Alternatif öneriler:

sixsix-sided