Facebook

Sözlük

sixteenth

adjective

Türkçe'si on altıncı
Tür adjective
Örnek Cümle
When new routes to the East were discovered in the sixteenth century, the power and wealth of Italian cities like Genoa and Venice, which dominated Mediterranean trade, began to decline.
On altıncı yüzyılda Doğuya yeni yollar keşfedilince, Akdeniz ticaretine hakim olan Cenova ve Venedik gibi İtalyan şehirlerinin gücü ve zenginliği azalmaya başladı.

Alternatif öneriler:

sixsix-sided