Facebook

Sözlük

size

noun

Türkçe'si büyüklük, boyut
Tür noun
Örnek Cümle
An important distinction between plants and animals is that much of plant growth occurs by increase in cell size rather than by cell division.
Bitkilerle hayvanlar arasında önemli bir ayrım, bitki büyümesinin çoğunun, hücre bölünmesinden çok, hücrenin büyüklüğünün artması biçiminde olmasıdır.