Facebook

Sözlük

size

noun

Türkçe'si büyüklük, boyut
Tür noun
Örnek Cümle
The stations were classified according to size into five categories.
İstasyonlar beş kategoriye boyutuna göre sınıflandırıldı.