Facebook

Sözlük

size

noun

Türkçe'si büyüklük, boyut
Tür noun
Örnek Cümle
Mars, whose atmosphere is composed mostly of carbon dioxide, is approximately half the size of Earth.
Atmosferi çoğunlukla karbondioksitten oluşan Mars, dünyanın yaklaşık yarısı büyüklüğündedir.