Facebook

Sözlük

skill

noun

Türkçe'si yetenek,kabiliyet
Tür noun
Örnek Cümle
A key skill for employees is the ability to manage their own work and control their career path.
İşçiler için esas beceri, kendi işlerini yönetme ve kariyer yollarını kontrol etme yeteneğidir.