Facebook

Sözlük

skilled

adjective

Türkçe'sibecerikli
Türadjective
Örnek Cümle
One another problem affecting the project is the shortage of skilled labour in the area.
Projeyi etkileyen diğer bir sorun, bölgedeki nitelikli işgücü yetersizliğidir.

Alternatif öneriler:

semi-skilledunskilled