Facebook

Sözlük

sky

noun

Türkçe'si gökyüzü
Tür noun
Örnek Cümle
Since comets appear in the sky without any signalin advance, people in antiquity and especiallyduring the Middle Ages believed that they had aspecial meaning.
Kuyruklu yıldızlar gökyüzünde önceden herhangi bir işaret vermeden göründükleri için, eski çağda ve özellikle Ortaçağ boyunca, insanlar onların özel bir anlamı olduğuna inanıyorlardı.