Facebook

Sözlük

slippery

adjective

Türkçe'sikaygan
Türadjective
Örnek Cümle
If it freezes tonight, the roads will be very slippery tomorrow.
Bu gece don yaparsa yarın yollar kaygan olur.