Facebook

Sözlük

slow down

phrasal verb

Türkçe'si yavaşlamak; sakinleşmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Violent conflicts, insufficient resources and lack of coordination continue to slow down development process, particularly in Africa.
Şiddetli çatışmalar, yetersiz kaynaklar ve koordinasyon eksikliği özellikle Afrika'da gelişim sürecini yavaşlatmaya devam ediyor.