Facebook

Sözlük

slow

adjective

Türkçe'si yavaş
Tür adjective
Örnek Cümle
Violent conflicts, insufficient resources and lack of coordination continue to slow down development process, particularly in Africa.
Şiddetli çatışmalar, yetersiz kaynaklar ve koordinasyon eksikliği özellikle Afrika'da gelişim sürecini yavaşlatmaya devam ediyor.

verb

Türkçe'si yavaşlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Japan has been slow to ratify many of the most important international treaties by comparison with its other neighbors.
Diğer komşularıyla karşılaştırıldığında Japonya en önemli uluslararası anlaşmalardan birçoğunu onaylamakta yavaştır.

Alternatif öneriler:

slow downslow-moving