Facebook

Sözlük

slow

adjective

Türkçe'si yavaş
Tür adjective
Örnek Cümle
Since the road was icy, the passengers asked the driver to slow down, but he took no notice of this warning.
Yol buzlu olduğu için yolcular şoförden yavaşlamasını istediler ama o bu uyarıyı hiç dikkate almadı.

verb

Türkçe'si yavaşlamak
Tür verb
Örnek Cümle
When a substance is cooled, the molecules slow down and as a result the substance contracts.
Bir madde soğutulduğunda moleküller yavaşlar ve sonuç olarak madde daralır.

Alternatif öneriler:

slow downslow-moving