Facebook

Sözlük

slow

adjective

Türkçe'si yavaş
Tür adjective
Örnek Cümle
When a substance is cooled, the molecules slow down and as a result the substance contracts.
Bir madde soğutulduğunda moleküller yavaşlar ve sonuç olarak madde daralır.

verb

Türkçe'si yavaşlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Japan has been slow to ratify many of the most important international treaties by comparison with its other neighbors.
Diğer komşularıyla karşılaştırıldığında Japonya en önemli uluslararası anlaşmalardan birçoğunu onaylamakta yavaştır.

Alternatif öneriler:

slow downslow-moving