Facebook

Sözlük

slow

adjective

Türkçe'siyavaş
Türadjective
Örnek Cümle
The company has to deal with the slow internet connection.
Şirket yavaş internet bağlantısıyla ilgilenmek zorundadır.

verb

Türkçe'siyavaşlamak
Türverb
Örnek Cümle
Since the road was icy, the passengers asked the driver to slow down, but he took no notice of this warning.
Yol buzlu olduğu için yolcular şoförden yavaşlamasını istediler ama o bu uyarıyı hiç dikkate almadı.