Facebook

Sözlük

slowdown

noun

Türkçe'siyavaşlama
Türnoun
Örnek Cümle
The economic slowdown has triggered the emergence of innovation and new product development.
Ekonomik durgunluk yeniliğin ve yeni ürün gelişiminin ortaya çıkmasını tetiklemiştir.